Mzda je odměnou za vykonanou práci, na kterou má právo každý zaměstnanec, který vykonal práci v úkol v pracovně právním vztahu. Je to cena práce, která vzniká na trhu práce- závisí na nabídce práce a poptávce po práci.
O právní úpravě odměňování se můžeme dočíst např. v zákoně o mzdě, zákonu o kolektivním vyjednávání (kolektivní vyjednávání je jednání mezi zaměstnavatelem a odbory, výsledkem je uzavření kolektivní smlouvy), vládním nařízení o minimální mzdě a zákoníku práce (popisuje vznik, změny a zánik pracovního poměru)
tužka a kalkulačka.jpg
 

Výpočet mzdy

Základní mzda(bývá buď uvedena, nebo hodinový mzdový tarif * počet dní * počet hodin)
+ odměny
+ prémie (určité procento ze základní mzdy)
+ příplatky (za přesčas, práci v noci, o svátcích)
+ podíly z výsledku hospodaření
+ osobní ohodnocení (stanoveno % ze základní mzdy, o výši rozhoduje zaměstnavatel)
+ náhrada mzdy (dovolená)
= HRUBÁ MZDA
– zdravotní pojištění (4,5%)
– sociální zabezpečení (6,5%)
= DAŇOVÝ ZÁKLAD
X 1,34
= SUPERHRUBÁ MZDA
X 0,15
= DAŇ PŘED SLEVAMI
– odčitatelné položky (nezdanitelné minimum, na dítě, manželku, student, invalidita…)
= DAŇ PO SLEVÁCH
 
ČISTÁ MZDA = hrubá mzda- sociální pojištění- zdravotní pojištění – daň
ČÁSTKA K VÝPLATĚ = čistá mzda + dávky – spoření – náhrada škody – výživné
sedmdesát eur.jpg

Povinnosti zaměstnavatele

Základní povinností zaměstnavatele je vyplácení svým zaměstnancům odměnu za práci v pevně stanoveném datu. Každý zaměstnavatel je povinen za zaměstnance vypočítat zálohu na daň z příjmu, tuto zálohu srazit z jeho mzdy a odvést ji řádně na finanční úřad. Zaměstnavatel je povinen vypočítat a strhnout zaměstnanci částku na zdravotní pojištění – 4,5% z hrubé mzdy a odvést příslušné pojišťovně a sociální zabezpečení – 6,5% odvést příslušné sociální organizaci. Zaměstnavatel platí ze zákona za zaměstnance pojistné, a to ve výši 34% z hrubé mzdy.

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu- v současnosti je to 12 200kč.