Rady a tipy, ktoré oceníte


Anabolické steroidya ich užívanie je veľkou témou nielen vo vrcholovom Å¡porte. Mnoho ľudí o ich užívaní uvažuje, mnoho ľudí ich skúša Äi pravidelne užíva.
Pokiaľ nad nimi uvažujete aj vy, Äi už kvôli lepším výsledkom v oblasti body buildingu Äi kvôli zvýšeniu výkonnosti pri silových Å¡portoch, nemôže vám v tom nikto brániÅ¥ – je to vaÅ¡e osobné rozhodnutie. Je vÅ¡ak rozdiel v tom, Äi budete tieto látky zneužívaÅ¥ dobre informovaní o ich presných úÄinkoch (pozitívnych, aj tých zdravie ohrozujúcich…) alebo budete neinformovane chodiÅ¥ takpovediac na okraji priepasti so zaviazanými oÄami.

Venujete sa kulturistike a chcete sa posunúť Äalej?

Rozhodne je lepÅ¡ie dopredu vedieÅ¥, ako tá Äi oná úÄinná látka funguje. V živote každého Å¡portovca nastane okamih, keÄ Å¡tandardné tréningové metódy už neprinášajú želané výsledky. Je možné zaÄaÅ¥ užívaÅ¥ anabolické steroidy, ale ako sme už písali vyÅ¡Å¡ie, záleží na tom, ako veľa informácií ste ochotný získaÅ¥ predtým, než s nimi zaÄnete.
Zdroje informácií sú dobre dostupné a tak by urÄite nebolo od veci si radÅ¡ej nieÄo dopredu zistiÅ¥…