Co vše patří pod informační technologie

IT

Aniž bychom si to uvědomovali, s informačními technologiemi pracuje denně každý z nás. Přesto se jedná o pojem, který by většina lidí nedokázala přesně definovat. Obvyklou odpovědí by byly například počítače, avšak to ani zdaleka neodpovídá skutečnosti, zvláště v dnešní době.

 

Abychom si mohli říci, co vše do této skupiny patří, musíme je nejprve řádně definovat. Ve stručnosti se jedná o technologie, které nějakým způsobem předávají buď lidem, nebo samy mezi sebou určité informace.

 

nejběžnější informační technologie - počítač

 

Zde je potřeba zdůraznit, že sem nepatří prostředky, pomocí kterých lidé komunikují sami mezi sebou. Neřadíme sem tedy například telegraf, ale ani mobilní telefon. Zařízení je musí zkrátka vytvářet samo.

 

Zdaleka nejběžnějším typem, se kterým se naprostá většina z nás setká, jsou počítače. Ty se staly tak běžnou součástí našeho života, že se s nimi učí pracovat již děti na základní škole – i když je fakt, že mnohé z nich díky tomu, že jej mají doma, s ním dovedou pracovat lépe než sám učitel.

 

telefon do informačních technologií nepatří

 

Patřit sem mohou ale také například nejrůznější nemocniční přístroje, které monitorují pacienta a v případě, že se jeho stav změní, buď vyšlou signál do sesterny, případně samy podají potřebný lék. Výhodou je, že nepoleví v pozornosti a mohou pracovat neustále, aniž by potřebovaly pauzu.

 

Podobně je tomu s automatizovanými přístroji například v továrnách, které nejen produkty vyrábí, ale také monitorují, zda je vše v pořádku a také sledují počet vyrobených kusů. Díky tomu mohou mít lidé nad výrobou i přes její automatizaci plnou kontrolu.

 

Je tedy jasně vidět, že se jedná o poněkud obsáhlejší skupinu, než by se mohlo původně zdát. Avšak vzhledem k tomu, že proniká takřka všemi oblastmi našich životů, je rozhodně dobré o ní vědět. Pokud totiž například někdo v televizi začne o těchto technologiích mluvit, budeme přesně vědět, co má vlastně na mysli. A to se vždy hodí.