Jak by u vás dopadla revize elektro

Revize elektrických zařízení a rozvodů nejsou povinné pro domácnosti, a i když je to rozumný krok, jak zajistit bezpečnost svou a svých blízkých, není to činnost, která by většinu lidí motivovala. Domnívají se, že když si dají pozor, a nebudou vysloveně provádět riskantní hlouposti, nemůže se jim nic přihodit. Jak byste na tom byli vy, kdyby vám revizní elektrikář kontroloval váš příbytek. Objevil by nějaké vážné závady?

Rekonstruované rozvody – právě zde to svádí k tomu podcenit situaci a domnívat se, že je vše v pořádku. Závada se však může objevit i u precizně natažených a zapojených měděných kabelů, dojde k ní vlivem provozu a zátěže elektrickými spotřebiči. Závadou může být i překroucená a skřípnutá prodlužovací šňůra.

elektrikář při práci

Nevhodně rozmístěné zásuvky a vypínače – velkým problémem jsou v elektroinstalaci amatérské zásahy a kutilství. Jsou lidé, co se domnívají, že na tom nic není, a že si rozvodné prvky zapojí sami, a cena revize elektroinstalace https://revize-elektro-revtech.cz/cenik/cenik-revize-elektroinstalace/ se jim zdá vysoká. Mohou však opomíjet např. polohu zásuvek a umístit je do blízkosti kuchyňského dřezu či jiného vodního zdroje. Zvláště nebezpečné je to v koupelně, kde je zvýšená vlhkost vzduchu, a kde voda v kontaktu s elektřinou může skutečně zabíjet.

měřicí přístroj a nářadí elektrikáře

Hliník ve zdi – kdo má ještě doma staré hliníkové kabely, měl by pravidelně dotahovat šrouby v kontaktních spojích zásuvek, rozvodných krabic a vypínačů. Tuto činnost stačí provést jednou za rok, ale pokud se na to zapomíná, což může být dost často, v povolených kontaktech může dojít ke zkratu, elektrickému výboji a k zapálení hořlavých tkanin, papíru a dalších hořlavých materiálů.

U hliníkových kabelů může dojít i k porušení izolační vrstvy vzhledem ke značnému stáří elektroinstalace, v tomto případě je pak situace velmi nebezpečná a hraničí s hazardem. Problém je v tom, že se mnohdy u hliníku nedá přesně lokalizovat tento typ závady, takže jsou v ohrožení životy i majetek.