Protisluneční fólie

·         Tyto fólie chrání proti horku, úniku tepla a jsou k ochraně zraku s možností omezení oslněním. V létě okenní fólie brání průniku tepla do objektu, v zimě vyzařování tepla z objektu. Podstatně přispívají ke snížení tepelných ztrát. Vysoký útlum UV záření přispívá k ochraně osob, k zachování barev materiálů v interiéru nebo výmalby stěn. Fólie chrání sklo před roztříštěním a osoby před poraněním. Po úderu do skla se sice objeví praskliny v závislosti na síle rány, ale popraskané sklo se nevysype a zůstává přilepeno na fólii. Okenní fólie vytvářejí příjemné prostředí, zlepšují vzhled objektu tónováním barev a sjednocením vzhledu oken.
·         Na nalepení fólií se používá suché, roztokem aktivované lepidlo. Je vhodné pro prašnější prostředí a umožňuje manipulaci s velkými kusy fólie.  Obvyklá doba vytvrzení v teplých letních dnech je asi 14 dní. Je vhodné na použití protislunečních automobilových fólií.
sluneční záře
·         Montáž fólií musí být správná a je důležité se držet pokynů výrobce. Nesprávná instalace může způsobit optické zkreslení a celkově zhoršení vlastností daného typu fólie. Výrobce přikládá dobrý návod, se kterým není problém fólii dobře nainstalovat.
·         Před koupí si dobře přeměřte okenní plochy, fólie má šířku 1,52 metrů. Perfektně odstraňte částečky rzi na okenních rámech, oprýskané laky, staré drolící se kyty a podobné nečistoty, které se můžou při instalaci na fólii nachytat.
·         Okenní fólie silně zviditelňuje vady skla a veškeré nečistoty, které se na ní při instalaci mohou nachytat.
staré okno
·         Je vhodné během montáže omezit pohyb okolo a zamezit tak víření prachu a nečistot. Důkladně vytlačte zbytky montážního roztoku mezi sklem a fólií.
·         Vlhkost mezi sklem a fólií může vytvářet mapy, proto mějte plochu vždy osušenou.
·         Vlastní montáž začíná mytím okenních ploch a jejím dočištěním ocelovou žiletkovou škrabkou. Rozmotáte a vyměříte si fólii. Očištěné sklo lehce nastříkat montážním roztokem. Montáž je vhodné provádět ve dvojici. Okenní fólie se usadí na nataženou vrstvu lepu a ořízne se podle rámu. Povrch fólie se navlhčí a speciálními stěrkami se vytlačí vzduch ven.
Po vytvrzení fólie, které trvá zhruba 6 týdnů, můžete fólii omývat